Sports

Vasant Valley School Boys Softball Match for Classess 10,11 and 12
16th May, 2018

Winners Team A
Team A

Team A
Veeraj Jindal(cap), Aryan singh, Kuber malhotra, Talin sharma, Hamza Khan, Yuv arora, Aditya parashar, Aditya Venkataraman, Shaurya Bharadwaj, Yugansh Sherawat, Yuvraj Singh Mamik, Siddhant Sharma and Jai Varma

Team B
Amay Gupta(cap), Kabir singh, Dhruv kumar, Advait sinha, Krishnesh Puri, Devansh Gupta Aryan Sadh, Dhruv Chauhan, Deedar Rebello, Bikramjeet Chawla, Adi Vohra, Satvik Lochan and Ishaan Sharma

Best bunter
Kuber Malhotra and Krishnesh Puri

Best pitcher
Amay Gupta

Best catcher
Bikramjeet Chawla

Close this window